Menu Title

LABORATOŘ DIGITÁLNÍ OPTIKY

Laboratoř digitální optiky (LDO) je jednou ze specializovaných laboratoří Katedry optiky PřF UP Olomouc, která zajišťuje  experimentální činnost v rámci základního a aplikovaného optického výzkumu a vytváří výukové zázemí pro studijní obor Digitální a přístrojová optika (DPO).

Výuka a výzkumná činnost

 • Zajištění výuky bakalářského a magisterského studijního oboru Digitální a přístrojová optika.
 • Experimentální zázemí pro řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací.
 • Podpora akcí podněcujících zájem o fyziku a studium optiky na PřF UP.
 • Vědecká experimentální činnost v rámci projektů základního výzkumu GA ČR.
 • Aplikačně orientovaný výzkum v rámci projektů MPO a TA ČR.
 • Řešení vývojových a technických úkolů ve spolupráci s průmyslovými podniky.

Tématika výzkumu

 • Experimenty se speciálními světelnými svazky (nedifrakční a vírové svazky, samozobrazovací efekty, polarizační singularity).
 • Studium orbitální momentu hybnosti a informačního obsahu vírových stavů světla.
 • Zkoumání korelačních vlastností světla v experimentech nekoherentní digitální holografie.
 • Kvantitativní fázové zobrazení a spirální fázový kontrast v mikroskopii s prostorovou modulací světla.
 • 3D lokalizace a sledování mikroskopických objektů pomocí vírové rotace obrazu.

Dostupné experimentální metody

 • Amplitudová a fázová modulace světla pomocí technologie LCOS (Liquid Crystal On Silicon).
 • Prostorová modulace optického záření ve VIS a SWIR oblastech.
 • Dynamická manipulace částic v holografické laserové pinzetě s prostorovým modulátorem světla.
 • Rekonstrukce obrazu metodami digitální holografie.
 • Spirální zobrazovací metody.
 • Techniky jednocestné nekoherentní holografické mikroskopie.
 • Digitální holografické zobrazení ve fluorescenční mikroskopii.
 • Kvantitativní fázový kontrast v polarizačním Mirau a Linnikově interferometru.
 • Adaptivní fázová modulace světla pomocí piezoelektrického zrcadla.
 • Dynanická kompenzace aberací metodami singulární optiky.
 • Měření fáze pomocí Shackova-Hartmannova senzoru.
 • Diagnostika laserových svazků.

      VĚDECKÁ ČINNOST

DIGITÁLNÍ OPTIKA


 

Digitální optika představuje spojení tradičních optických metod s technikami digitalizace optického signálu, pokročilými metodami zpracování obrazové informace, algoritmy pro rekonstrukci světelných polí z digitalizovaných experimentálních dat a moderními optoelektronickými technologiemi pro ovládání a modulaci světla.

Typické oblasti výzkumu

 • Biofotonické a biomedicínské simulace, digitální biomedicínské zobrazování
 • Digitální 3D zobrazování, kvantitativní fázové zobrazování
 • Koherentní a nekoherentní digitální holografie, digitální holografická mikroskopie
 • Digitální difraktivní optika, zpracování obrazové informace, dynamické optické manipulace
 • Fázově citlivá měření, tvarování laserových svazků a optických impulsů, optická tomografie

Metody a technologie

 • software pro optické návrhy
 • Softwarová řešení pro digitální zpracování obrazu a spektroskopii
 • Technologie řízení experimentů
 • Vytváření virtuálních experimentů
 • Realizace počítačem generovaných hologramů, návrh a realizace prvků digitální difraktivní optiky, detekce světla (CCD, CMOS, streak kamery, korelační pulsní detektory), technologie prostorové modulace světla (LC modulátory, piezoelektrická zrcadla, mikrozrcadlové systémy).

Příklady systémů

 • Digitální fotoaparát, plenoptický (3D) fotoaparát Lytro
 • digitální laser
 • digitální laserová pinzeta
 • digitální mikroskop
 • systémy pro optickou koherentní tomografii