Menu Title

LIDÉ

Prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
Profesor
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Research gate: odkaz zde
Email: bouchal@optics.upol.cz
Tel.: 585 634 280


RNDr. Ing. Jan Podloucký
Odborný asistent
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Email: podloucky@optics.upol.cz
Tel.: 585 634 243

Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.
Odborný asistent
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Email: celda@optics.upol.cz
Tel.: 585 634 321

Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
Asistent
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Email: baranek@optics.upol.cz
Tel.: 585 634 279

Ing. Petr Bouchal, Ph.D.
Odborný asistent
Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT Brno
CEITEC-Středoevropský technologický institut, odd. experimentální biofotoniky
(činnost v LDO v rámci projektů TAČR a GAČR)
Research gate: Odkaz zde
Email: petr.bouchal@ceitec.vutbr.cz
Tel.: 541 142 778

Mgr. Martin Paúr
Doktorand (školitel J. Řeháček)
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Email: paur@optics.upol.cz
Tel.: 585 634 243

Mgr. Jaromír Běhal
Doktorand (školitel Z. Bouchal)
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Email: behal@optics.upol.cz

Mgr. Tomáš Fordey
Doktorand (školitel Z. Bouchal)
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Email: tfordey@gmail.com

Mgr. Petr Schovánek
Doktorand (školitel Z. Bouchal)
Katedra optiky, PřF UP Olomouc
Email: schovanekpe@email.cz