x
Responsive Menu Clicked Image

STUDIUM

»  Digitální a přístrojová optika (DPO)

 

Cíle studia

Studijní obor DPO je akreditován pro tříleté bakalářské a dvouleté navazující studium. Jeho hlavním cílem je příprava odborníků pro vědeckou práci, aplikovaný výzkum nebo technickou činnost v průmyslu.

 

Bakalářské studium

Bakalářský kurz poskytuje standardní matematicko-fyzikální základ doplněný kvalitní teoretickou, experimentální i praktickou průpravou v tradičních i moderních oblastech optiky. Studenti jsou seznamováni se základními fyzikálními principy a experimentálními metodami, softwarovými prostředky a moderními optoelektronickými technologiemi. Bakalářské studim je zaměřeno na přímé uplatnění v praxi, jeho hlavním cílem je ale průprava pro navazující studium. Příprava pro specializace navazujícího studia je zajištěma aktivní účastí a řešením praktických úkolů v předmětech Seminář optických simulací, Seminář EM pole, Seminář Fourierovy analýzy a Seminář kvantové mechaniky pro spektroskopii.

 

Magisterské studium

Navazující studium poskytuje hlubší poznatky zaměřené do oblastí Digitální optiky. Podle vlastního výběru si studenti mohou zvolit některou ze čtyř užších specializací: Vizuální a termovizní optické systémy, Digitální optika a optické zpracování informace, Spektroskopie, Optická měření. Studenti jsou seznamováni s principy a experimentálními metodami digitální optiky, metrologie a spektroskopie, konstrukčními materiály, moderními technologiemi a základy konstruování. Důraz je kladen také na praktické zkušeností s metodami optického zpracování informace a algoritmy používanými v digitální holografii, digitální mikroskopii, digitální difraktivní optice, optické tomografii a spektroskopii.

 

Zajištění studia

Experimentální zázemí pro studium vytvářejí výukové laboratoře a specializované laboratoře zaměřené na oblast Digitální optiky, Infraoptiky, Spektroskopie, Laserů a holografie, Optoelektroniky a Digitální fotografie. Pro výuku je k dispozici Počítačová laboratoř vybavená softwarem pro optické simulace (VirtualLab), návrhy optických systémů (OSLO, TracePro, libRadtran), konstrukční a technologické aplikace (Inventor Profesional, Rhinoceros, RhinoCAM), simulace elektronických obvodů (Multisim, Tina), vývojářské aplikace (Dev-C++, Visual C++) a analytické aplikace (Matlab, Octave, Gnuplot). Studijní tématika je úzce navázaná na základní a aplikovaný výzkum probíhající v projektech GAČR, MPO a TAČR (odkaz zde) a řešení technických problémů průmyslu (odkaz zde). Na zajištění studia se podílejí odborníci z průmyslových podniků Meopta-optika, Pramacom HT a Varroc Lighting Systems.

 

Uplatnění absolventů

Studijní obor DPO byl akreditován na základě požadavků praxe a jeho prioritním cílem je výchova absolventů připravených pro aplikovaný výzkum a vývojovou nebo technickou činnost v průmyslových podnicích. Podle předchozích zkušeností se absolventi uplatňují v pozicích konstruktérů, výzkumníků v oblasti rozvoje zkušebních metod, technologů, odborníků na metrologii nebo řídících pracovníků. Talentovaní studenti, kteří jsou během studia zapojeni do výzkumných projektů, se mohou ucházet o doktorské studium oboru Optika a optoelektronika nebo Aplikovaná fyzika na PřF UP Olomouc nebo podobně zaměřené studium na jiných vysokých školách. Absolventi zaměření na spektroskopii, mikroskopii a digitální optiku získávají mezioborovou specializaci s možným uplatněním na pracovištích zaměřených na biologický, medicínský a materiálový výzkum.