x
Responsive Menu Clicked Image

APLIKOVANÝ VÝZKUM

»  Digitální diagnostika vlnoplochy

 

MĚŘENÍ POMOCÍ SHACKOVA – HARTMANNOVA SENZORU


Shackův – Hartmannův (S-H) senzor je optický systém, který využívá rastr mikročoček a CCD kameru k záznamu úplné informace o dopadajícím světelném poli. Světelné stopy na CCD kameře poskytují informaci o lokálním sklonu vlnoplochy a intenzitě světla v pozicích jednotlivých mikročoček.  Ze záznamu intenzitních stop je možné vhodnými numerickými metodami rekonstruovat amplitudu a fázi (vlnoplochu) dopadající světelné vlny.  S-H senzor našel uplatnění v adaptivní optice, oftalmologii, testování optických systémů nebo diagnostice laserových svazků.

ddv_11Schématické znázornění principu S-H senzoru. Uspořádaná síť intenzitních stop při dopadu rovinné
referenční vlny WR (vlevo) a při dopadu obecně deformované vlny WD (vpravo).

 

ddv_2

S-H SENZOR V LDO – KAMERA HASO 128 EG


ddv_3

S-H SENZOR KONSTRUOVANÝ V LDO (VERZE 1)


ddv_4

KONSTRUKČNÍ VERZE 2

ddv_5ddv_6

S-H SENZOR PRO KONTROLU ROVINNÝCH PLOCH


 ddv_7

MĚŘENÍ LASEROVÝCH SVAZKŮ POMOCÍ S-H SENZORU


   ddv_8ddv_9ddv_10