x
Responsive Menu Clicked Image

SPOLUPRÁCE

»  Spolupráce s průmyslem

 

  • AŽD Praha

Název: Měření a hodnocení svítivosti návěstidel.


  • Preciosa a.s., Jablonec nad Nisou

Název úkolu: Návrh a měření vratného odrazu asférických retroreflektorů.


  • Elceram a.s., Hradec Králové / TTS s.r.o. Praha

Název úkolu: Vyhodnocování funkce Fresnelových koncentrátorů slunečního záření.


  • Visteon – Autopal s.r.o. / Varroc Lighting Systems s.r.o.

Název úkolu: Měření parametrů optických materiálů a dílů (rozptyl, odrazivost,propustnost).