x
Responsive Menu Clicked Image

STUDIUM

»  Bakalářské a diplomové práce oboru DPO

Obhájené bakalářské práce

 • S. Pych, Návrh a analýza optických prvků v programu OSLO, 2010 (Z. Bouchal).
 • Z. Baigarová, Akviziční systémy, 2011 (V. Chlup).
 • J. Grézlová, 3D vidění, 2011 (R. Čelechovský).
 • O. Kaprál, Měření a hodnocení pozorovacích termovizních přístrojů v mlze, 2011 (V. Chlup).
 • T. Raška, Měření a hodnocení pasivních noktovizních zobrazovacích systémů, 2011 (F. Chlup).
 • D. Trojan, Vývoj fotografického objektivu, 2011 (M. Palatka).
 • I. Sikorová, Přehled metod obrábění, 2011 (J. Wagner).
 • L. Fialová, Experimentální ověření optických vlastností prostorových modulátorů světla, 2011 (Z. Bouchal).
 • R. Ševčík, Testování bílých výkonových LED, 2011 (F. Petráš).
 • R. Cikryt, Měření účinnosti barevných filtrů pro 3D anaglyf pomocí spektroradiometru CS-2000, 2013 (V. Chlup).
 • J. Šaňa, Optoelektronický senzor vzdálenosti, 2013 (F. Petráš).
 • M. Vlček, Digitální holografie, 2014 (F. Petráš).
 • D. Špilák, Měření vlastností tekutých krystalů, 2014 (R. Čelechovský).
 • Z. Březovská, Optické vláknové senzory, 2014 (F. Petráš).
 • D. Šmidrová, Prozkoumání parametrů dichrografu, 2014 (J. Podloucký).
 • V. Pátková, Velkoplošné Fresnelovy čočky, 2014 (M. Palatka).
 • M. Ágh, Určení parametrů jednoduché tenké vrstvy pomocí spektra odrazivosti, 2015 (J. Podloucký).
 • N. Coufalová, Minimálně rozlišitelný teplotní rozdíl a účinný dohled LWIR kamer, 2015 (V. Chlup).
 • T. Fordey,  Vyhodnocení vlnových vad v experimentech nekoherentní digitální holografie, 2015 (Z. Bouchal).
 • T. Kuchynka, Rozptylové charakteristiky průsvitných materiálů,  2015 (J. Podloucký).
 • V. Zálešák, Subjektivní a objektivní hodnocení kvality zobrazení binokulárních dalekohledů 10×42, 2015 (V. Chlup).

Obhájené diplomové práce

 • L. Fialová, Určování stavu polarizace záření pro spektrometr na měření Ramanovy optické aktivity, 2013 (J. Kapitán).
 • J. Grézlová, Optimalizace podmínek použití širokopásmových zrcadel a dichroických filtrů ve spektrometru pro měření Ramanovy optické aktivity, 2013 (J. Kapitán).
 • O. Kaprál, Výhody pomocí zobrazení SWIR, 2013 (F. Chlup).
 • Z. Baigarová, Interpretace experimentálních dat optické aktivity krystalu SUA, 2014 (I. Vyšín).

 

Bakalářské a diplomové práce řešené v LDO

Obhájené bakalářské práce

 • M. Paúr, Měření svazku polovodičového laseru, 2012 (obor OE, J. Podloucký).
 • J. Běhal, Měření polarizačních vlastností prostorového modulátoru světla, 2013 (obor OE, M. Baránek).
 • P. Schovánek, Překonání difrakčního limitu v jednocestné nekoherentní korelační holografii s digitální rekonstrukcí obrazu, 2015 (obor OE, Z. Bouchal, konzultant P. Bouchal).

Obhájené diplomové práce

 • F. Chlup, Metody pro ovládání amplitudových a fázových modulátorů světla, 2007 (obor OE, Z. Bouchal).
 • Z. Doležel, Teoretické a experimentální posouzení energetické účinnosti prostorových modulátorů světla, 2007 (obor OE, Z. Bouchal).
 • A. Hajnová, Diagnostika laserových svazků, 2010 (obor OE, Z. Bouchal).
 • L. Moťka, Základní principy, experimentální oveření a aplikace digitální ’in-line’ holografie, 2012 (obor OE, Z. Bouchal).
 • M. Paúr, Měření rovinných ploch pomocí Shackova-Hartmannova senzoru, 2014 (obor OE, J. Podloucký).
 • J. Běhal, Charakteristika činnosti prostorového modulátoru světla, 2015 (obor OE, M. Baránek).