x
Responsive Menu Clicked Image

STUDIUM

»  Doktorské studium

Disertační práce řešené v LDO

Obhájené práce
  • J. Wagner, Nedifrakční svazky a jejich experimentální realizace, 2000 (školitel Z. Bouchal).
  • R. Čelechovský, Světelné víry a jejich využití pro přenos informace, 2008 (školitel Z. Bouchal).
  • V. Kollárová, Syntéza světelných polí, 2011 (školitel Z. Bouchal).
  • B. Stoklasa, Tomographic methods in modern optics, 2014 (školitel J. Řeháček).
Řešené práce
  • M. Baránek, Fyzikální vlastnosti, experimentální realizace a využití optických vírových svazků (školitel Z. Bouchal).
  • M. Paúr, Charakterizace a využití prostorových stupňů volnosti světla (školitel J. Řeháček).
  • J. Běhal, Prostorová modulace světla v metodách digitální optiky (školitel Z. Bouchal).
Vypsaná témata disertačních prací
  • Kvantitativní fázové zobrazení (školitel Z. Bouchal).