Menu Title

PROJEKTY

Zapojení LDO v projektech základního a aplikovaného výzkumu

 

Ukončené projekty:

Projekt MPO v programu TANDEM FT-TA2/059 (2005-2008) (záv. zpráva zde)
Název: Systémy pro generaci nedifrakčních svazků a přenos mechanických účinků světla
Příjemce: Meopta-optika, s.r.o.
Spolupříjemce 1: UP Olomouc
Spolupříjemce 2: UPT AV ČR v Brně
Hlavní výstupy UP: 

 • Laserová pinzeta řízená prostorovým modulátorem světla  (zpráva zde)
 • Generátor nedifrakčních svazků  (zpráva zde)

Projekt GA ČR 202/06/0307 (2006-2008)
Název: Charakterizace a využití prostorových stupňů volnosti světla
Příjemce: UP Olomouc
Hlavní výstupy:

 • Původní návrh kódování a přenosu informace pomocí světelných vírů.
 • Experimentální realizace vírového komunikačního systému.

Výzkumný záměr MŠMT MSM6198959213 (2005-2011)
Název: Měření a informace v optice
Příjemce: UP Olomouc


 

Běžící projekty:

Centrum kompetence TA ČR TE01020229 (2012-2019)
Název: Centrum digitální optiky
Příjemce: UP Olomouc
Spolupříjemce 1: VUT Brno
Spolupříjemce 2: Meopta-optika, s.r.o.
Spolupříjemce 3: Pramacom-HT, s.r.o.
Spolupříjemce 4: Zebr, s.r.o.
Výzkumná zaměření:

 • Digitální Ramanova spektroskopie a optická aktivita
 • Multi senzorické a hyperspektrální zobrazovací systémy
 • Digitální zobrazování s podporou technologie PMS
 • Zpracování dat S-H senzoru v metrologii a zobrazování

Projekt GA ČR 15-14612S (2015-2017)
Název: Pokroky nekoherentní holografické mikroskopie při použití fotonických simulací a principů singulární optiky
Příjemce: VUT Brno
Spolupříjemce: UP Olomouc
Výzkumná zaměření:

 • Pokročilé metody nekoherentní korelační holografické mikroskopie s digitální rekonstrukcí obrazu.
 • Kvantitativní fázové zobrazení s podporou prostorové modulace světla.
 • Fotonické modelování interakce světla s biologickými objekty.
 • Zobrazování s balistickým a difuzním světlem v digitální holografické mikroskopii.
 • Digitální mikroskopie s nedifrakčními svazky a samozobrazovacími efekty.
 • Implementace spirálního kontrastu a vírové rotace obrazu v nekoherentní korelační mikroskopii.